Onsdagen den 27 februari 2019 behövde vi stänga av strömmen i Tjörnarp och Karlarp mellan kl. 13.00 – 16.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 323, 324 och 325.

Mvh

MSKraft