Torsdagen den 7 mars 2019 behövde vi ha ett akut avbrott i Liarum med omnejd mellan kl. 10.00 – 12.00 p.g.a. akut felavhjälpning. De berörda transformatorstationerna var 902, 903 och 908.

Mvh

MSKraft