Fredagen den 15 mars behövde vi ha ett avbrott i delar av Sätaröd mellan kl. 08:00 – 11.00 p.g.a. ett byte av ett påkört kabelskåp. Avbrottet berörde delar av transformatorstation 912.

Mvh

MSKraft