Torsdagen den 18 april 2019 hade vi ett planerat avbrott i Sätaröd mellan kl. 08.00 – 12.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. Den berörda transformatorstationen var 912.

Mvh

MSKraft