Tisdagen den 16 april 2019 hade vi ett planerat avbrott i Tågarp och Liarum mellan kl. 08:00-12:00 p.g.a. förbättringsåtgärder på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 902 och 908.

Mvh

MSKraft