Den 16 april 2019 hade vi ett kort avbrott i vår telefoni mellan kl. 13:55 – 14:15 p.g.a. en uppdatering.

Mvh

MSKraft