Tisdagen den 28 maj 2019 behövde vi stänga av strömmen i Karlarp mellan kl. 08.00 – 08.30 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. Berörda transformatorstationer var 324 och 325.

Dock inträffade samtidigt ett annat oplanerat avbrott som berörde andra områden där strömmen var åter ca kl. 08:30 i de flesta områden och ca kl. 09.00 i station 311 i Karlarp.

Mvh

MSKraft