Fredagen den 31 maj behövde vi stänga av strömmen i ett specifikt område i Bjärnhult mellan kl. 11.00 – 12:30 p.g.a. akut reparationsarbete. Den berörda transformatorstationen var 605.

Mvh

MSKraft