Onsdagen den 19 juni 2019 behövde vi stänga av strömmen i Korsaröd mellan kl. 08.00 – 14.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 307 och 308.

Mvh

MSKraft