Torsdagen den 4 juli hade vi ett avbrott i Rickarum mellan kl. 06.30 – 13.00 p.g.a. ombyggnadsarbete. Det kan ha varit ett avbrott eller flera kortare avbrott samt berörde endast vissa hushåll i transformatorstationen 613 och 627.

Mvh

MSKraft