Fredagen den 30 augusti hade vi ett avbrott ca kl. 12:15 i Äsphult och Rickarum med omnejd p.g.a. en avgrävd kabel i Brostorp. Vid felavhjälpning skedde omkopplingar och ett tekniskt fel inträffade p.g.a. av sabotage som ledde till strömavbrott ca kl. 13:00 i Häglinge med omnejd. Strömmen var åter i Rickarum och Äsphult med omnejd ca kl. 14:00 och i de resterande stationerna ca kl. 14:35.

Mvh

MSKraft