Tisdagen den 3 september behövde vi stänga av strömmen i Brostorp mellan kl. 09.30 – 10.30 p.g.a. akut reparationsarbete. Den berörda transformatorstationen är 642.

Mvh

MSKraft