Onsdagen den 11/9 hade vi ett kort avbrott i delar av Ylleröd mellan kl. 09.30 – 10.00 p.g.a. akut felavhjälpning. Avbrottet berörde delar av transformatorstation 810.

Mvh

MSKraft