Måndagen den 23/9 kl 8.30 hade vi ett strömavbrott  i Ankhult p.g.a. akut felavhjälpning. Felet påverkade delar av station 501 och reparationsarbetet blev färdigt kl. 9.00.