Fredagen den 25/10 hade vi ett strömavbrott i Årröd och Sätaröd med omnejd p.g.a. en större kabelskada vid 11 tiden. De flesta hushållen har fick strömmen åter, men reparationsarbete pågår fortfarande i Ullarp och avser transformatorstation 903. Reparationsarbetet pågick i flera timmar och blev färdig kl 16.00.

Mvh

MSKraft