Torsdagen den 7 november behövde vi stänga av strömmen i Norra Mellby, Adseke, Ljungarum, Röslöv och Bjärröd mellan kl. 09.00 – 10.00 p.g.a. förbättringsåtgärder på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 104,105,113,114,115,118,120,615,621,622 och 623.

Mvh

MSKraft