Torsdagen den 7 november behövde vi stänga av strömmen i Byrhult, Äsphults ora, Nockarp och delar av Rickarum mellan kl. 11.00 – 12.00 p.g.a. förbättringsåtgärder på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 614,616,619,620,636 och 637.

Mvh

MSKraft