Onsdagen den 20 november behövde vi stänga av strömmen i Lunnahöja mellan kl. 08.00 – 09.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. Den berörda transformatorstationen var 112.

Mvh

MSKraft