Onsdagen den 20 november behövde vi stänga av strömmen i Rickarum, Nockarp och Äsphult med omnejd mellan kl. 09.30 – 10.00 p.g.a. akut reparationsarbete, då vi funnit ett fel i en skiljare. De berörda transformatorstationerna var 613, 620, 614, 619, 616, 636 och 637.

Mvh

MSKraft