Fredagen den 6/12 hade vi ett avbrott i Ljungarum och Bjärröd p.g.a. att en fångarmslina trillat på vår 20 kV. De flesta hushållen fick inom kort tid tillbaka strömmen, dock varade avbrottet i Röslöv ca. 30 minuter längre och var åter ca kl. 08:45.
Mvh
MSkraft