Onsdagen den 18 december 2019 behövde vi stänga av strömmen i Lunnahöja och Sandåkra mellan kl. 09.00 – 10.30 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 101,102,103,108,109,110,111,117 och 119.

Mvh

MSKraft