Onsdagen den 18 december 2019 behövde vi stänga av strömmen i Röslöv mellan kl. 13.00 – 14.30 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. Den berörda transformatorstationen var 114 och 115.

Mvh

MSKraft