Måndagen den 16 december behövde vi stänga av strömmen i Norra Mellby mellan kl. 13.00 – 14.30 p.g.a. akut reparationsarbetet på elnätet. Den berörda transformatorstationen var 118.

Mvh

MSKraft