Onsdagen den 15/1 2020 behövde vi stänga av strömmen i vissa områden i Linderöd mellan kl. 08.00 – 10.00 p.g.a. ombyggnadsarbete. Den berörda transformatorstationen var 806.

Mvh

MSKraft