Tisdagen den 4 februari 2020 behövde vi stänga av strömmen i Röslöv mellan kl. 09.00 – 13.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 114 och 115.

Mvh

MSKraft