Måndagen den 17 februari 2020 kommer vi att behöva stänga av strömmen i Rickarum mellan kl. 09.00 – 12.00 p.g.a. förbättringsåtgärder på elnätet. Den berörda transformatorstationen är 613.

Mvh

MSKraft