Onsdagen den 19/2 och torsdagen den 20/2 har transformatorstationen 112 i Lunnahöja gått med reservkraft p.g.a. transformatorbyte. Vid in och urkoppling kunde kortare avbrott förekomma.

Mvh

MSKraft