Onsdagen den 19/2 behövde vi stänga av strömmen i Rickarum vid 2 tillfällen mellan kl. 08.00 – 12.00 p.g.a. förbättringsåtgärder på elnätet. Den berörda transformatorstationen var 613.

Mvh

MSKraft