Onsdagen den 19/2 hade vi ett kort avbrott i Korsaröd mellan kl. 15:00 – 15:30 p.g.a. akut reparationsarbete, då ett träd hängde på ledningen. De berörda transformatorstationerna var 309, 314 och 421.

Mvh

MSKraft