Onsdagen den 26 februari 2020 behövde vi stänga av strömmen i Lunnahöja mellan kl. 09.00 – 12.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 101, 103 och 112.

Mvh

MSKraft