Onsdagen den 26 februari hade vi ett kort avbrott i Tågarp mellan ca kl. 14:15 – 14:30 p.g.a. återinkoppling av en kabel. Den berörda transformatorstationen var 903.

Mvh

MSKraft