Måndagen den 2 mars 2020 behövde vi stänga av strömmen i Rickarum mellan kl. 08.00 – 09.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 617, 618 och 640.

Mvh

MSKraft