Måndagen den 9/3 behövde vi ha ett kort avbrott i Råbockarp mellan kl. 13.00 – 13.30 p.g.a. ombyggnadsarbete. Den berörda transformatorstationen var 610.

Mvh

MSKraft