Reparationsarbete pågår!

Lunnahöja och Asmoarp har fått strömmen åter, Station 216 i Ebbarp blir åtgärdat inom 2 timmar.

2020-03-12 19:34


Reparationsarbete pågår!

Lunnahöja och Asmoarp får strömmen åter ca 20:00, Station 906 och 909 i Sätaröd får strömmen åter ca 20:30, Station 905 i Årröd får åter strömmen ca 21:30, Station 1002 i Sätaröd saknar 1 fas, åtgärdat senast 20:00

2020-03-12 19:30


Reparationsarbete pågår!

Lunnahöja Asmoarp, Årröd, Sätaröd, Bosarpssjön, Strömmen beräknas åter ca 19:30

2020-03-12 18:44


Nytt träd som orsakat strömavbrott i Rickarum igen, preliminär prognos ca 20 min.

2020-03-12 17:54


Strömlöst igen i Rickarum, preliminär prognos ca 30 min.

2020-03-12 17:30


Preliminär prognos:

Lunnahöja får snart åter strömmen, Röslöv får åter strömmen inom 3-4 timmar, Göingeholm får åter strömmen inom 1 timma, Bosarpssjön får åter strömmen inom 2 timmar, Sjöviken får strömmen åter om ca 4 timmar, Åbro och Brostorp får åter strömmen inom 1 timma, Årröd får åter strömmen inom 3-4 timmar.

Fasfelet i Rickarum åtgärdas inom 30 min.

2020-03-12 17:00


Preliminär prognos:

Ynglingarum får åter strömmen senast 16:15, Häglinge och Äsphult förväntas få åter strömmen ca 17:00, Lunnahöja samhälle får strömmen åter senast 16:30 men har 2 stationer som är strömlösa vilka inte kan åtgärdas pga. personfara i stormen. Rickarum har åter strömmen men har fått anmälningar om fasfel vilket är rapporterat till ansvarig.

Årröd och Sätaröd förväntas få åter strömmen ca 20:30

2020-03-12 16:10


Preliminär prognos:

Ynglingarum får åter strömmen senast 16:30, Häglinge och Äsphult förväntas få åter strömmen ca 17:00, Lunnahöja har 2 stationer som är strömlösa vilka inte kan åtgärdas pga. personfara i stormen.

2020-03-12 15:37

 


Rickarum har fått åter strömmen.

2020-03-12 15:24


Västra Häglinge har fått åter strömmen. Delar av Rickarum är strömlöst, Delar av Äsphult är strömlöst, Delar av Årröd är strömlöst, Delar av Sjöberga är strömlöst, Delar av Ankhult är strömlöst, Delar av Ljungarum strömlöst, Delar av Lunnahöja strömlösts, Delar av Åkarp är strömlöst, Delar av Häglinge strömlöst, Delar av Bosarpssjön är strömlöst. Ingen prognos på övriga områden än så länge. 2020-03-12 15:08 Häglinge och Äsphult förväntar få åter strömmen senast 17:00