Vi har inga strömavbrott just nu utan alla kunder skall ha strömmen tillbaka.

 

Driften/MSK