I Årröd Transformator 905,906 och 909 där pågår reparationsarbetet klart ca 20:30

Vid Forshult Transformator 905 är även lågspänningsnätet sönder vi påbörjar detta arbetet  strax och beräknas vara klart ca 22:00

Björkeröd Transformator 1002 pågår arbetet vi beräknas klara ca 20:30

I Gunnarp-Västra Häglinge berör transformator 216 så påbörjas arbetet strax prognos klart 22:00

 

Driften/MSK