Måndagen 16/3 hade vi ett kort avbrott i Ankhult mellan 13-14  pga reparationsarbete.

Efter att det blev utfört fick station (T503) ett kort avbrott mellan 14.15 och 14.35 pga återinkoppling efter att ha varit inkopplad i elkraftverk, .