Fredag den 3 april

Mellan 9.00 – 11.00 : Linderöd. Berörd transformatorstation : 806.

Mellan 13.00 – 14.00 : Årröd, Ullarp, Olarp. Berörda transformatorstationer :905, 906 och 909.

Mellan 10.00 – 12.00 : Byrhult, Bjära, Högestad, Torastorp. Berörda transformatorstationer : 814, 815, 816, 827, 828 och 829.

Mvh

MSKraft