Strömmen ska nu (kl. 13:30) vara åter i alla hushåll.

Driften MSKraft