Torsdagen den 14 maj 2020 behövde vi stänga av strömmen i Bosarp, Åkarp och Liarum med omnejd mellan kl. 09.30 – 10.00 p.g.a. akut felavhjälpning. De berörda transformatorstationerna var 611, 632, 626, 606, 625, 605, 612, 635, 602, 638, 603, 633, 604 och 634.

Mvh

MSKraft