Fredagen den 15 maj 2020 behövde vi stänga av strömmen i Tjörnarp och Korsaröd mellan kl. 08.00 – 09.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 307 och 308.

Mvh

MSKraft