Tisdagen den 26/5 hade vi ett kort avbrott i ett visst område i Brostorp mellan kl. 08.30 – 09.30 p.g.a. akut reparationsarbete. Avbrottet berörde endast ett fåtal hushåll i stationen 611.

Mvh

MSKraft