Torsdagen den 28/5 2020 behövde vi stänga av strömmen i Åbro mellan kl. 08.00-11.30 p.g.a. ombyggnadsarbete. Den berörda transformatorstationen var 626.

Mvh

MSKraft