Onsdagen den 3 juni 2020 behövde vi stänga av strömmen i Åbro och Brostorp mellan kl. 12.30 – 16.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 611 och 626.

Mvh

MSKraft