Onsdagen den 3 juni 2020 behövde vi stänga av strömmen i Äsphult, Åkarp, Ylleröd, Tottarp, Liarum, Olarp, Bosarp och Bjärnhult mellan kl. 08.00 – 08.30 och 12.30 – 16.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 602, 603, 604, 605, 606, 612, 625, 632, 633, 634,635 och 638.

Mvh

MSKraft