Måndagen den 1/6 hade vi ett avbrott i Tjörnarp, Gunnarp och Norra Mellby med omnejd mellan ca kl. 17.04 – 19.30 p.g.a. att Eons reserv ledning till Sösdala trillat ner på Mellersta Skånes Krafts ledning och därmed orsakat felet.

Mvh

MSKraft