Torsdagen den 11 juni 2020 behövde vi stänga av strömmen i Rickarum, Nockarp, Äsphults ora och Ljunga mellan kl. 09.00 – 10.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 614, 616, 619, 620, 636 och 637.

Mvh

MSKraft