Torsdagen den 11 juni 2020 behövde vi stänga av strömmen i Ynglingarum och Sjöberga mellan kl. 13.00 – 14.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 406, 410, 417 och 424.

Mvh

MSKraft