Fredagen den 12 juni 2020 behövde vi stänga av strömmen i Sandåkra mellan kl. 09.00 – 12.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. Den berörda transformatorstationen var 108.

Mvh

MSKraft