Tisdagen den 16 juni behövde vi stänga av strömmen i N. Pårup och Äsphult mellan kl. 08.00 – 09.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 609,630 och 641.

Mvh

MSKraft